Søg
Menu Søg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Close Icon

Send os en besked

Hvis du har nogle spørgsmål eller information som du gerne vil dele med skolen, udfyld venligst formularen.  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk
  Close Icon

  Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk

  Secondaire

  ?> Hero Image

   

  Secondaire omfatter collège med elever fra 10 og 15 år, og gymnasiet, som er for elever fra 15 og 18 år.

  Collège og gymnasiet på Prins Henriks Skole tilbyder en skolegang af høj kvalitet med reduceret antal elever i klasserne, hvilket gør det muligt for læreren at følge den enkelte elev tæt. Eleverne i collège og gymnasiet er omgivet af professionelle og erfarne lærere. De følger de officielle franske læreplaner, færdes i et internationalt miljø og underviser i dansk, engelsk, tysk og spansk. I faget dansk følges dansk mål og læreplaner.

  Collège

  Når eleverne begynder i collège, rykker de samtidig op i secondaire.
  Prins Henriks Skole tilbyder en skolegang i collège, som overholder de officielle læreplaner fra det franske undervisningsministerium.

  Collège er et fire-årigt forløb, tilrettelagt i fire trin.

   

  6. klasse
  7. klasse
  8. klasse
  9. klasse

   

  • 6. klasse er et overgangsår mellem primaire og secondaire.

  Målet er at styrke den læring, som har fundet sted i de to første år af mellemtrinnet (cycle 3: 4. 5. og 6. klasse). Et andet fokus er, at eleverne finder sig tilrette med strukturerne og hverdagen i collège og bliver mere selvstændige.

  På Prins Henriks Skole har vi et særligt fokus på eleverne, når de begynder i 6.klasse, så overgangen til de nye fag, krav og den nye måde at tilrettelægge skoletiden på kommer til at forløbe bedst muligt.
  Der er en intro-tur hvert år i september, arrangeret af skolens lærerteam.
  Læs mere her.

   

  • 7. 8. og 9. klasse udgør udskolingen (cycle 4), hvor fokus er på faglig fordybelse.

  I de tre år udvider eleverne deres viden og udvikler deres kompetencer i de forskellige fag og flerfaglige forløb.

  Eksempel på et flerfagligt forløb:  Praktisk flerfaglig undervisning (E.P.I) i fransk, historie-geografi og sprog i 8. klasse under emnet byen.

   

  I 7. klasse begynder eleverne på 2.fremmedsprog (tysk eller spansk)

   

  I uddannelsesvejledningen hjælpes eleverne til at overveje deres valg af ungdomsuddannelse.
  I 9.klasse forbereder eleverne sig til den franske afsluttende prøve Diplôme national du brevet (DNB) og til deres start i 1g. Herudover forbereder eleverne Folkeskolens Prøver i dansk

  De franske nationale læreplaner opstiller de vigtigste vidensområder og metoder, som eleverne skal tilegne sig på mellemtrinnet og i udskolingen (Cycle 3 og 4)

  I læreplanerne præciseres de mål, som er opstillet i de overordnede mål (Le socle commun), som inddeles i 5 områder:

   

  1 – sprog til at tænke og kommunikere med

  2 – metoder og redskaber til at lære med

  3 – almen dannelse af personen og borgeren

  4 – naturlige kredsløb og tekniske kredsløb

  5 – verdens mangfoldighed og menneskets aktivitet

   

  Læs mere om de overordnede franske mål inden for viden, kompetencer og kultur


  I læreplanerne i collège er der fokus på de forskellige fags bidrag til, at eleverne tilegner sig de fem områder i de overordnede mål. Fag for fag præciseres det niveau, som forventes opnået ved udgangen af mellemtrinnet.

  Læs mere om læreplanerne i collège.
  Læreplaner for dansk i collège.

   

  Eleverne får ikke karakterer i 6. klasse, idet hele mellemtrinnet (cycle 3) er karakterfrit. Eleverne bliver vurderet i forhold til deres kompetencer og får forskellige farver afhængigt af deres tilegnelse af de discipliner, som de er undervist i:

                  

  Meget god tilegnelse
  Tilfredstillende tilegnelse
  Svag tilegnelse
  Utilstrækkelig tilegnelse

   

  Fra 7. klasse og indtil afslutningen af collège, får eleverne karakterer (den franske karakterskala: 0-20) og vurderes på deres kompetencer.

  I 6. klasse er skoleåret er opdelt i to semestre. På de andre klassetrin er skoleåret opdelt i 3 trimestre. Der sendes karakterblad til familierne efter hvert semester eller trimester, når klasserådet er afholdt. 

  I de nationale danske prøver gives danske karakterer efter 7-trins-skalaen

  Ud over de officielle franske timetal, er der timer i dansk.

   

  6.klasse
  Fransk 4t30
  Matematik 4t30
  Historie-geografi Dannelse og medborgerskab (EMC) 3t
  Dansk 4t
  1.fremmedsprog (engelsk) 4t
  Naturfag og teknologi  3t
  Idræt 4t
  Billedkunst 1t
  Musik 1t

   

  7. og 8. klasse  9. klasse 
  Fransk 4t30 4t
  Matematik 3t30 3t30
  Historie-geografi Dannelse og medborgerskab 3t 3t30
  Dansk 4t 4t
  1. fremmedsprog  (engelsk) 3t 3t
  2. fremmedsprog  (tysk eller spansk) 2t30 2t30
  Fysik – kemi 1t30 1t30
  Naturfag 1t30 1t30
  IT
  Idræt 3t 3t
  Billedkunst 1t 1t
  Musik 1t 1t

   

  Udover disse timer er der fra 6. til 9. klasse:

  • timer med accompagnement personnalisé (AP). AP er tid i grupper med færre elever eller med hele klassen med klasselæreren eller en anden lærer. Aktiviteterne afhænger af elevernes behov og medvirker til at styrke de områder, som er svage hos nogle elever eller til at udbygge viden og metode hos andre elever.
  • klassens time (højst 10t/år) tilrettelægges af klasselæreren og har til formål til at give eleverne taletid og at skabe dialog med lærerteamet.

   

  Gymnasiet

  Prins Henriks Skole følger de officielle læseplaner fra det franske undervisningsministerium.

  Gymnasiet tager tre år.

   

  Seconde
  2.g
  3.g

   

  • Seconde er et overgangsår mellem collège og gymnasium. Skoleåret har fokus på styrkelse og forankring af det faglige, hvor vi fortsætter med at skabe en fælles kultur, og samtidig et år, hvor eleverne modnes til at vælge spécialité-fag for 2.g og 3.g

   

  • 2.g og 3.g er de afsluttende gymnasieår, som for nyligt er blevet reformeret. Der findes ikke længere grene (L, ES og S). Eleverne sammensætter nu deres spécialité-fag efter egen lyst og ambitioner.

  I seconde forsætter de fleste fag fra collège:
  Matematik, fransk, historie-geografi, dannelse og medborgerskab, 1. og 2. fremmedsprog (engelsk/tysk eller spansk), fysik-kemi, biologi, idræt


  Derudover er der to nye fag :    

  • Samfundsfag
  • IT

   

  Udover disse fælles fag, kan eleverne tage valgfag. Prins Henriks Skole tilbyder to valgfag :

  • Film-audiovisuel
  • Idræt
  • Europæisk sektion


  Ved hjælp af uddannelsesvejledningen hjælpes eleverne til at vælge, hvilke spécialité-fag de skal vælge i 2g.
  Skolen tilbyder ikke Teknisk Gymnasium.

  Læs mere om læreplanerne for seconde.

                                      

  • I 2.g og 3.g følger eleverne to slags undervisning:

  – Undervisning – fælles
  – Undervisning – spécialité

   

  De fælles fag på Prins Henriks Skole er:

   

  • Fransk  (i 2.g) og filosofi  (i 3.g)
  • Historie-geografi
  • Dannelse og Medborgerskab
  • 1. og 2. fremmedsprog
  • Naturfag
  • Idræt

   

  Spécialité-fagene på Prins Henriks Skole er:       

   

  • Historie, geografi, geopolitik og politisk videnskab
  • Humaniora, litteratur og filosofi
  • Engelsk, den moderne verden
  • Matematik
  • Fysik – kemi 
  • Biologi
  • Samfundsfag

   

   

  I 2.g: Eleverne vælger 3 spécialité-fag
  I 3.g: Eleverne fortsætter med 2 af de 3 spécialité-fag 

   

  Læs mere om læseplanerne for 2.g og 3.g

  Seconde
  Fælles fag
  Fransk 4t
  Matematik 4t
  Historie-geografi 3t
  Dannelse og Medborgerskab (EMC) 0t30
  Dansk som fremmedsprog og Danmarkshistorie på fransk
  eller
  Forberedelse af Dansk- Fransk Baccalauréat (DFB)
  3t eller 5t30
  Fremmedsprog A engelsk og fremmedsprog B tysk/spansk 5t30 i alt
  Fysik – kemi  3t
  Biologi 1t30
  Idræt  2t
  Samfundsfag  1t30
  IT 1t30

   

  Valgfag
  Film-audiovisuel  2t
  Idræt 2t
  Europæisk sektion Engelsk (engelsk og naturfag på engelsk) 1t + 1t

  NB: Det er muligt at vælge et enkelt valgfag i seconde.

   

  2g. 3g.
  Fælles fag
  Fransk i 2.g , Filosofi i 3.g 4t 4t
  Historie-geografi 3t 3t
  Dannelse og Medborgerskab 0t30 0t30
  1. og 2. fremmedsprog (engelsk og tysk/spansk) 4t30 i alt 4t i alt 
  Naturfag 2t 2t
  Idræt 2t 2t

   

   

  Spécialité-fag
  1. spécialité-fag (efter valg) 4t 6t
  2. spécialité-fag (efter valg) 4t 6t
  3. spécialité-fag (efter valg) 4t

   

   

  Valgfag 
  Film-audiovisuel 3t 3t
  Idræt 3t 3t
  Matematik supplerende 3t
  Matematik højt niveau 3t
  Dansk som fremmedsprog 3t 3t
  Forberedelse af Dansk-Fransk Baccalauréat (DFB)  5t30 5t30
  Europæisk sektion Engelsk (engelsk og naturfag på engelsk) 1t + 1t 1t + 1t

  NB: Eleverne kan vælge to valgfag i 3.g

   

   

  Udover ovennævnte timetal er:

  • timer med accompagnement personnalisé (AP) til elever, som har brug for det, til fordybelse eller til uddannelsesvejledning.
  • klassens timer (højst 10t/år) tilrettelægges af klasselæreren og har til formål til at give eleverne taletid og at skabe dialog med lærerteamet.

   

  Valgfag film-audiovisuel

  Valgfaget har to timer om ugen og indhold og mål for undervisningen er følgende:

  • Tilegne sig viden om teknik og praksis i alle faserne af filmproduktion (skrivning, drejebog, optagelse, klipning).
  • Om skabelse af en filmkultur (filminstruktører, film, strømninger og filmgenrer).
  • Udvikle kritisk og æstetisk blik og refleksion i forhold til film og billede generelt.
  • Udforskning af den professionelle verden inden for billede, film og audiovisuel kunst.
  • Styrkelse af tværfaglige kompetencer:

  Kreativitet og opfindsomhed/idégenerering
  Gruppearbejde
  Håndtering af teknisk komplekse værktøjer (kamera, mikrofon, lys, software til klipning…
  Åbning mod værtslandet (biografer, produktionsstudier, festivaller…)

   

  Se aktiviteter og arbejder lavet af eleverne på valgfagets blog.

   

  Læs mere om læreplanerne under kunstneriske valgfag, film-audiovisuel (optionnel d’arts – section “cinéma-audiovisuel):
  i seconde

  i 2.g

  i 3.g

   

   

  Valgfag idræt

  Undervisningen idræt appellerer især til den unge sportsmand / kvinde, som ønsker at styrke sin fysiske træning, udvikle sin udholdenhed og forbedre sin teknik i sportsgrenene: styrketræning, volleyball og badminton.

  Eleverne skal også arbejde teoretisk med faget og reflektere over et emne relateret til sport, udarbejde en præsentation og en mundtlig fremlæggelse. Eleverne skal også som gruppearbejde tilrettelægge sportsbegivenheder og stå for dele af undervisningen.

   

  Udover at tilbyde en udvidet fysisk træning, er valgfaget idræt en mulighed for at opnå bred kompetence og viden inden for idræt.

   

   

  Valgfag dansk som fremmedsprog (2.g og 3.g)

  Se under “Dansk – sprog i secondaire“.

   

   

  Valgfagene “matematik supplerende” og “matematik højt niveau” (i 3.g)

  Elever, som i 3.g ønsker at styrke deres færdigheder i matematik kan vælge at få matematikundervisning enten 3, 6 eller 9 timer om ugen.
  – 3 timers valgfag i supplerende matematik for elever, som ikke længere følger spécialité-faget matematik i 3.g.
  – 6 timers undervisning i matematik som spécialité-fag.
  – 6 timers undervisning i matematik som spécialité-fag sammen med valgfaget “matematik på højt niveau” 3 timer om ugen.

   

  Læs mere om valgfagene i matematik

  Sprog

  En skolegang med mange sprog

  Når man bliver undervist i fransk, dansk, engelsk, tysk og spansk er det med til danne grundlaget for tolerant medborgerskab og kritisk sans. Undervisningen i sprog forbereder eleverne til at kommunikere i en global og forbundet verden, og de lærer også at møde kulturel mangfoldighed.


  Et forløb helt tæt på eleverne

  Foruden vores fokus på at give eleverne praktiske færdigheder i sprogene, har vi på Prins Henriks Skole opmærksomhed på at støtte elevernes individuelle udvikling og forberede dem til både eksamener og sprogcertificeringer.

  Dynamisk og motiverende pædagogik

  Undervisningen i sprog på Prins Henriks Skole hviler pædagogisk på både mundtlige og skriftlige projekter, så læringen bliver så dynamisk som muligt. Eleverne udvikler et levende forhold til sproget, når de laver projekter, og deres individuelle eller gruppearbejder løbende bliver hængt op eller udstillet.

  Dansk i collège

  På Prins Henriks Skole er dansk obligatorisk for alle klasser i collège.
  Læs mere om timetal under collège.

  Undervisningen i dansk styrker elevernes danskkundskaber på alle niveauer. Vi tager højde for den enkelte elevs behov og kundskaber, hvad enten det er nyankomne, som skal lære at tale dansk i deres nye hverdagsliv i Danmark, eller elever med dansk som modersmål, som ønsker at gå op til folkeskolens prøver i dansk. Danskundervisningen tilbyder en bred vifte af aktiviteter, som har til formål at udvikle elevernes færdigheder i læsning, skrivning og mundtligt udtryk, men også kendskabet til dansk kultur og litteratur.

  Undervisningen i dansk i collège følger undervisningsministeriets Fælles Mål for dansk

  Her finder I en folder om læsning generelt samt en folder med anbefalinger til bøger på dansk:

  Forældrefolder læsning 

  Frilæsning anbefalinger

   

  Dansk i gymnasiet

  Dansk er obligatorisk i seconde enten som fremmedsprog eller som en del af DFB. 


  I dansk som fremmedsprog undervises efter de franske læreplaner for fremmedsprog. Faget styrker elevernes sproglige kompetencer og viden om kulturen i værtslandet. Eleverne fordyber sig i emner og tekster og forbedrer deres mundtlige og skriftlige dansk.

  Eleverne kan gå op til den franske studentereksamen i dansk som 1. fremmedsprog (her forventes niveau B2 ifølge Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog), som 2. fremmedsprog (niveau B1 forventes) eller som 3. fremmedsprog (valgfag).

  Læs mere om Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.


  Se mere om timetal for dansk som fremmedsprog i gymnasiet.

   

  Dansk-fransk baccalauréat (DFB)

  DFB er en dobbelt studentereksamen, som er sammensat af den franske studentereksamen og to fag fra den danske studentereksamen STX: dansk A og historie A. Forløbet er tre årigt med 3,5 timers undervisning i dansk og 2 timers undervisning i historie om ugen.

   

  I faget dansk fortsætter og udvider eleverne deres kendskab til litteratur, medier og sprog, samtidig med at de styrker både deres metode og deres mundtlige og skriftlige udtryk.

  I historie lægges vægt på tilegnelsen af metode og kildekritik ved gennemgang af både Danmarks- og Verdenshistorie.

  Pædagogisk tages udgangspunkt i samarbejde, herunder gruppearbejde, og der er fokus på elevernes aktive deltagelse i undervisningen.

   

  Undervisningen i dansk A og historie A følger de danske læreplaner for STX. 

   

  I slutningen af 3.g går eleverne til tre eksamener på DFB. Herudover kommer de franske eksamener. Se gymnasiet.

  Læs mere om prøverne på DFB

  Engelsk i collège

  Undervisningen i engelsk som fremmedsprog i collège er en direkte fortsættelse af den obligatoriske engelskundervisning i élémentaire. I slutningen af 9.klasse forventes det, at eleverne overordnet er på niveau B1 ifølge Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, for de sproglige aktiviteter: mundtlig og skriftlig lytte forståelse, mundtligt udtryk i interaktion, sammenhængende mundtligt og skriftligt udtryk. Vi har et stort antal elever, som har et højere niveau, idet de har haft engelsk siden 1. klasse.

  Se mere om timetal i collège.

  Det lærerteam, som underviser i engelsk, lærer meget tidligt eleverne om litteratur gennem læsning (bookworm club og læsning af bøger i klassen), poesi (deltagelse i Poesiens Dag), og teater. Derudover sættes fokus på store historiske begivenheder for at undersøge den kulturelle mangfoldighed, som kendetegner den engelsktalende del af verden.


  Frivilligt forløb PARLE engelsk

  De motiverede elever i 7., 8. og 9. klasse har nu mulighed for at følge det frivillige forløb PARLE:

  1 ugentlig time i engelsk for at forberede Cambridge Certificate, og 2 ugentlige timer i de naturvidenskabelige fag (fysik-kemi eller naturfag på DNL) undervist på engelsk.

   

  Cambridge Certificate er en række af kvalifikationer, som er internationalt anerkendte og som bruges til at vurdere elevernes niveau når som helst i deres læring. Vi tilbyder en differentieret forberedelse af tre certificeringsniveauer: A2 Key, B1 Preliminary og B2 First.

   

  * For at forberede sig til forløbet PARLE som begynder i 7. klasse, bliver to grupper af elever i 6. klasse også de

  lvist bliver undervist på engelsk i Naturfag og teknologi.

   

   

  Engelsk i gymnasiet

  Ifølge de officielle læreplaner styrker eleverne i seconde deres niveau B1 i engelsk som fremmedsprog og opnår niveau B2 i slutningen af 3.g jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Det er også muligt at nå C1 niveau, se nedenfor.


  I gymnasiet har undervisningen i engelsk det formål at gøre eleverne selvstændige og erfarne i tale. Herudover tilegner de sig de nødvendige redskaber for at kunne indgå i dialog, argumentere, beskrive, debattere, fortælle, forklare, både skriftligt og mundtligt.

  I undervisningen tages der udgangspunkt i problematikker ved forskellige samfundstemaer. Nogle årgange har været på studietur til London, Dublin eller New York.

  Se timetal for gymnasiet.

   

  Spécialité-fag AMC – English contemporary world

  Til elever, som er interesserede og motiverede for at fordybe sig yderligere i engelsk, giver Prins Henriks Skole mulighed for at følge spécialité-faget “English contemporary world” i 2.g og 3.g (4 timer om ugen i 2.g og 6 timer om ugen i 3.g), hvilket fører til niveau C1.

  Spécialité-faget giver elever, som i forvejen har et godt sprogligt niveau, mulighed for at blive dygtigere. Faget er dog ikke kun forbeholdt dem, som allerede har et godt kendskab til engelsk. Alle elever, der ikke har mødt særlige udfordringer i engelsk, kan opnå gode resultater. Der er nemlig et højt timetal, som gør at den enkelte elev kan udvikle sin faglige kunnen væsentligt, selvom udgangspunktet er middel.

  Linjen sætter fokus på sprog, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende del af samt på at udvide elevens forståelse for andre og deres opfattelse af verden. 

   

  Europæisk sektion ENGELSK afdeling i gymnasiet

  For at give eleverne mulighed for at bruge deres engelsk mere i løbet af ugens undervisning, har Prins Henriks Skole oprettet en europæisk sektion engelsk i gymnasiet.

  Det er et valgfag med 2 timer om ugen (1 t med engelsk sprog og 1 t med naturvidenskab på engelsk).

  I juni 2025 vil de første elever kunne gå op til eksamen i dette valgfag og få bekræftet deres færdigheder på eksamensbeviset med ”udmærkelse europæisk engelsk”

   

  IELTS certificering

  Prins Henriks Skole tilbyder en valgfri forberedelse til IELTS-certificering (International English Language Testing System) for eleverne i 1.g -3.g med 1,5 timer om ugen.
  Der tilbydes to forløb hvert år, enten fra september til slutningen af januar, eller fra januar til slutningen af maj.
  Forberedelsen medfører en forhøjelse af skolepengene.

   

   

  Videregående uddannelse i engelsktalende lande

  På grund af elevernes meget høje niveau i engelsk vælger mange  fra Prins Henriks Skole hvert år at fortsætte deres studier i engelsktalende lande (Storbritannien, Canada eller USA).

  Læs mere under Uddannelsesvejledning efter 3.g.

  På Prins Henriks Skole undervises i tysk som 2. fremmedsprog fra 7. klasse.

  Læs mere om timetal under “Collège” og “Lycée“.

   

  Mauer. Freiheit. Farben. Installation à la manière de Patrick Shearn.

  Undervisningen i tysk tager udgangspunkt i både individuelle og gruppeprojekter (en fremlæggelse, en plakat, en udstilling) samt situationer, som ligger tæt på virkeligheden (et kokkeværksted, en video, en teater-sketch), som betyder at eleverne tilegner sig på en personlig måde og med fokus på interaktion. Når eleverne afslutter collège svarer deres faglige niveau til A2 og i 3g. til B1 jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.  

  Besøg tyskholdets blog

   

  Kontakt med den tysktalende del af verden

  Vi lægger vægt på mødet og kontakten med kulturen og sproget og organiserer hvert år rejser enten til filmens eller til det politiske Berlin, til arkitekturens Hamborg ved havet eller til Lübeck i litteraturens og Thomas Manns fodspor. Eleverne på tyskholdet i 9. klasse deltager også løbende i en sprogudveksling med Horn-gymnasiet i Bremen.

   

  Mange berigende samarbejder

  Undervisningen i tysk læner sig op ad mange samarbejder. Der har i mange år været et meget fint partnerskab mellem 8. klasse på Prins Henriks Skole og på Sankt Petri Skole i København. Hvert år den 22. januar fejrer eleverne sammen den ”Fransk-Tyske dag”, i samarbejde med den franske og den tyske ambassade.

  Siden 2021 har der været arrangeret en flere uger lang udveksling mellem de to skoler. Her følger flere elever fra Prins Henriks Skole timerne i dansk og tysk på Sankt Petri Skole i fire til seks uger, mens vi i samme periode tager imod nogle af deres elever. Eller sådan ”rejser” man uden at forlade København. Se filmen.

   

  Forberedelse til Goethe Zertifikat på niveau B1 tilbydes elever i 2nde, der ønsker at forbedre deres tyske sprog.

   

  Anerkendelse af et højt fagligt niveau : Eleverne på Prins Henriks Skole har de senere år udmærket sig ved at vinde flere nationale konkurrencer organiseret af Goethe-Instituttet. De har repræsenteret Danmark ved den Internationale Olympiade i tysk i 2018 (Internationale Deutscholympiaden IDO), og de deltog i 2019 i et teaterseminar i Berlin, hvor 40 unge prisvindere fra fem nordeuropæiske lande var samlet.

   

  På Prins Henriks Skole underviser vi i spansk som andet fremmedsprog fra 7. klasse.


  Se timetal for collège og timetal for gymnasiet.


  Besøg spanskholdets le blog des classes d’espagnol!
  Spanskelevernes avisMaj 2024

   

  Undervisningen i spansk følger kravene i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Når eleverne afslutter collège opnås niveau A2 og i 3.g. B1. 

   

  Mangfoldige og spændende projekter om den spansktalende del af verden

  Lærerne i spansk inddrager eleverne i undervisningen ved at prioritere projekter, som er forankret i ægte kommunikationssituationer. Eleverne fremstiller og udstiller ofte selv genstande som en del af de tværfaglige eller interkulturelle aktiviteter.
  I spanskundervisningen lægges der også vægt på den kulturelle rigdom i de lande, der tales spansk, og ofte får vi besøg udefra af mennesker fra forskellige spansktalende områder.

   

   

  Fejring af den mexikanske tradition “De dødes dag”.

   

   

  Eksamen og resultater

  I slutningen af 9. klasse går alle vores elever op til DNB, den franske afgangseksamen.

  Eleverne opnår deres DNB, når de har tilegnet sig le socle commun, dvs. overordnede mål vedr. viden og færdigheder, kompetencer og kultur, og når de består den afsluttende eksamen.

  • Beherskelse af “Le socle commun” tæller 400 points og tager udgangspunkt i de evalueringer, som har fundet sted i hele udskolingen.
  • De afsluttende prøver (fransk, matematik, historie-geografi/medborgerskab, naturvidenskab og mundtligt forsvar tæller også 400 points.

  Eleverne består DNB, når de har opnået mere end 400 point ud af 800.

  Eleverne kan opnå følgende udmærkelser:

  “udmærkelse tilfredsstillende” (AB) ved opnåelse af mindst 480 points ud af 800

  “udmærkelse godt” (B) ved opnåelse af mindst 560 points ud af 800

  “udmærkelse meget godt” (TB) ved opnåelse af mindst 640 points ud af 800

   

  Vi afholder en ceremoni på skolen ved skoleårets afslutning.

   

  Læs mere om DNB (prøver og tilrettelæggelse af eksaminer).

   

  Elevernes resultater ved afgangsprøverne

  År Antal elever Beståelsesgrad Udmærkelse TB Udmærkelse Udmærkelse AB
  2023 33 100% 55% 39% 6%
  2022 59 97% 46% 41% 10%
  2021  37 100%   49% 27%  19% 
  2020  49 100%  51%  35%  8% 

  Prins Henriks Skole tilbyder Folkeskolens prøver i dansk. Eleverne går til prøve i fire discipliner: skriftlig fremstilling, retskrivning, læsning og mundtlig dansk. Der gives en karakter per disciplin, i alt fire karakterer, efter den danske 7-trins-skala. Elever, der ikke har niveauet til at tage disse prøver, bliver evalueret ved en intern skriftlig og mundtlig prøve, der svarer til deres dansk niveau.


  Se resultat for Folkeskolens Prøver i dansk.

   

  Det udstedes et diplom for Folkeskolens Prøver i dansk.

  I slutningen af 3.g går alle elever op til den franske studentereksamen.

   

  Siden 2021 har eksamen fundet sted på følgende måde:

   

   

  Løbende standpunktskarakterer
  • 40% af den afsluttende karakter: gennemsnittet af de løbende standpunktskarakter i de fælles fag i 2.g og 3. + årsgennemsnittet af spécialité-fag, som kun er fulgt i 2.g.
  Afsluttende eksaminer
  • 1 afsluttende eksamen i 2.g:  Fransk mundtlig og skriftlig 
  • 4 afsluttende prøver i 3.g:

  – Spécialité-fag (2)

  – Filosofi

  – Grand Oral

  Læs mere om den franske studentereksamen, Baccalauréat 2021.

  Læs mere om “den store mundtlige” eksamen.

  Link til oversigt fra det franske undervisningsministerium.

   

  Resultater ved eksamen

   

  Årstal Antal elever Beståelsesgrad Udmærkelse TB Udmærkelse B Udmærkelse AB
  2023 32 100% 44% 22% 25%
  2022 30 100% 33% 37% 17%
  2021 35 100% 45,7% 45,7% 8,6%
  2020 31 100% 52% 32% 13%

   

  Ved året afslutning afholder skolen translokation for de nyudklækkede studenter.

   

  Prins Henriks Skole tilbyder en dobbelt studentereksamen, en dansk-fransk studentereksamen eller baccalauréat (DFB), sammensat af den franske baccalauréat samt af dansk A og historie A, som fagene undervises i det danske gymnasium (STX).
  Læs om DFB.


  Elever på DFB opnår det højest mulige niveau i dansk og historie: Dansk A og Historie A, og DFB’en giver eleverne adgang til videregående studier i Danmark.


  Der er tre eksamener i 3.g i dansk og histoire : en mundtlig i historie og en skriftlig og en mundtlig i dansk.


  Der gives alle tre år karakterer efter den danske 7-trinsskala i DFB-fagene.


  Der udstedes et særligt eksamensbevis, hvor resultatet fra den franske studentereksamen fremgår samt resultaterne af de danske eksamener.


  Det samlede gennemsnit for elever på DFB i 2022: 9,4 / 12


  Omregning af franske karakterer følger Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende omregning

  Undervisningsbeskrivelse dansk
  Undervisningsbeskrivelse historie


  Information vedr. klage over en eksamen på DFB findes her: 
  Kontakt venligst skolen ved spørgsmål.

   

  Uddannelsesvejledning

  På Prins Henriks Skole lægger vi stor vægt på uddannelsesvejledning til eleverne fra 6. klasse til 3.g

  • Fremtidsforløbet, hvad er det?
   Fremtidsforløbet giver alle elever fra 6. klasse til 3.g indsigt i erhvervslivet, og der udarbejdes en individuel plan for uddannelse og erhvervsvalg.

  • Aktørerne i uddannelsesvejledningen
   Alle elever assisteres gennem skolegangen fra 6. klasse i at udarbejde deres individuelle planer. Hele skolesamfundet er involveret i elevernes uddannelsesvejledning:

   

   

   

   

  Resursepersoner i forhold til uddannelsesvejledning på Prins Henriks Skole

  • Uddannelsesvejledning for Frankrig og udlandet: Sophie Floris og Benoït Dodivers
   (PRIO: Lærere med resurser inden for uddannelsesvejledning)
  • Uddannelsesvejledning i Danmark efter 9. klasse og opfølgning på erhvervspraktikken i 9. klasse: Martin AAS
  • Uddannelsesvejledning, Danmark, efter studentereksamen: Vicerektor
  • Eleverne kan kontakte Martin Nielsen fra ungdommens uddannelsesvejledning i Frederiksberg kommune, og Inge Duus Hjortlund vedr. videregående uddannelser efter gymnasiet.


  FORTSÆT PÅ PRINS HENRIKS SKOLE EFTER 9.KLASSE

  Efter 9. klasse tilbyder det franske skolesystem et 10. skoleår, seconde, med klassiske gymnasiefag og IT. I løbet af seconde fortsætter eleverne med at fordybe sig i forskellige fag og reflekterer over, hvilken retning de skal vælge herefter. Efter seconde har eleverne mulighed for at fortsætte i  2.g enten som et klassisk gymnasium eller på et teknisk gymnasium. Prins Henriks Skole tilbyder kun et klassisk gymnasium.

   

  Gå i 1.g på Prins Henriks Skole (Powerpoint 7.2.23)

  For mere information om teknisk gymnasium.

  Læs mere om læseplaner og timeplaner for seconde under gymnasiet.

  For at modne sit valg af spécialité i 2.g og 3.g og overveje sit studievalg: www.horizons21.fr

   

   

  FORTSÆT I DET DANSKE SYSTEM

  Efter 9. klasse er det muligt at fortsætte sin ungdomsuddannelse i det danske system:

   

  Bemærk:
  Der findes både private skoler og gymnasier. Efterskole er dog altid privat.

  Der er adgangskrav til gymnasier og erhvervsskoler.

  Elever, som afslutter 9. klasse i det danske system er normalt et år ældre end eleverne på Prins Henriks Skole.

   

  For flere oplysninger, tag kontakt til:
  • Frederiksberg Kommunes uddannelsesvejleder: Martin Nielsen
  • Uddannelsesvejleder på Prins Henriks Skole: Martin Aas

  FORTSÆT DIN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I FRANKRIG

  I 2.g og 3.g forbereder eleverne deres uddannelsesplan. Der afholdes individuelle samtaler om studievalg (en i 2.g og to i 3.g), samt forskellige aktiviteter for at hjælpe dem med studievalget:  studievalgsdag “Forum de l’orientation”, informationsmøde med Sciences Po, informationsmøde Parcoursup.

  Parcoursup 2023 præsenteret ved mødet den 13 december 2022.

   

  Du kan bruge nedenstående links til at forberede dig til videregående uddannelse i Frankrig:

  • Hjemmesiden PARCOURSUP for at søge information og  afgive ønsker om optagelse på videregående uddannelser.
  • Hjemmesiden l’ONISEP (guider med information om erhverv og uddannelser til at downloade gratis)
  • Platformen FUN (France Université numérique – Frankrigs digitale universitet) med sine online kurser i uddannelsesvejledning og forberedelse til videregående uddannelser.

   

  AGORA

  AEFE’s digitale platform gør det muligt for elever på de franske skoler i udlandet at kommunikere med andre unge samt udveksle med tidligere elever, som allerede går på de videregående uddannelser, for bedre at kunne udarbejde deres uddannelsesplaner og få gode input (spørgsmål, chat, interviews med studerende, nyhedsbreve, etc.)

  Link til AGORA

   

  LEGATET “EXCELLENCE-MAJOR”

  Legatet “Excellence-Major” uddeles af det franske Udenrigs- og Europaministerium gør det muligt for de bedste 3g.- elever fra verdens franske skoler, og som ikke har fransk nationalitet, at komme ind på de videregående uddannelser i Frankrig (universiteter og store skoler). Hvert år bliver 200 nye modtagere af legatet en del af programmet, som hjælper dem med at finansiere deres uddannelse i fem år (den tid, det tager at opnå en Master 2 eller et lignende diplom) og at falde til i Frankrig (velkomstmøder i Paris og i andre steder i landet, mentorordninger).

  Find mere her: Legatet excellence-major

   

  VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I DANMARK

  Alle elever med studentereksamen fra Prins Henriks Skole kan søge optagelse på danske universiteter og har mulighed for at fortsætte deres videregående uddannelse i Danmark. For elever som ikke har tilstrækkeligt niveau i dansk, findes der også uddannelser på engelsk.

  Hvert efterår afholder vi informationsmøde om ansøgningsproceduren for elever i 2.g og 3.g samt individuelle samtaler med studievejlederen i København: Inge Duus Hjortlund.

  Herudover kan alle elever i gymnasiet til enhver tid kontakte Inge Duus Hjortlund på Studievalg København for at høre nærmere om de videregående uddannelser i Danmark.

   

  STUDIEVALG DANMARK
  Inge Duus Hjortlund
  E-mail: IDHJ@studievalg.dk
  Tel: 33 33 20 88
  Valhalsgade 5, 2200 København N

   

  Husk

  • Ansøgningsfristen til videregående uddannelser i Danmark er 15. marts kl. 12 (for både kvote 1 og kvote 2).
  • Ansøgning sker på nettet på www.optagelse.dk
  • På hjemmesiden ug (Uddannelsesguiden) findes oplysninger om uddannelser i Danmark samt information om ansøgningsfrister og adgangskrav : https://www.ug.dk/videregaaendeuddannelse
  • I uge 43 er de danske universiteter åbne for elever i 3g. som har mulighed for at være i studiepraktik i en uge.

   

  Optagelse på danske universiteter afhænger af to ting

  • Elevens gennemsnit ved studentereksamen
  • Det niveau eleven har modtaget undervisning på.

   

  Læs om omregning af de franske karakterer

  Se mere om fag vurdering af fag på danske gymnasier

   

  Du kan også kontakte Vicerektor, hvis du har spørgsmål:  Directrice.danoise@lfph.dk

  Prins Henriks Skole understreger, at vurderingen kun er vejledende. Den enkelte elev skal altid kontakte det ønskede universitet for en vurdering. 

  VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I ENGELSKTALENDE LANDE

  Hvert år bliver nogle af vores elever optaget på uddannelser i litteratur, humaniora og naturvidenskab, eller i fysik og matematik på velrenommerede universiteter i Storbritannien, USA eller Canada: Cambridge, Oxford, King’s College, Stanford og Mc Gill University.

  De får hjælp i deres ansøgningsprocedure af gymnasiets to PRIO’er (lærere med resurser inden for uddannelsesvejledning), samt af deres hoved lærere og engelsklærere.

  Deres meget høje niveau på engelsk hjælper dem, når de skal optages på de prestigefyldte uddannelser. Forberedelsen af “Cambridge Advanced”-certificeringen, som tilbydes af Prins Henriks Skole er en uvurderlig hjælp.

  Læs her, hvad nogle af vores tidligere elever laver nu!

  Nyt!