Søg
Menu Søg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Close Icon

Send os en besked

Hvis du har nogle spørgsmål eller information som du gerne vil dele med skolen, udfyld venligst formularen.  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk
  Close Icon

  Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk

  Støtte til eleverne

  ?> Hero Image

  På Prins Henriks Skole er vi meget optaget af, at alle elever får gode skoleresultater, og vi har længe været en inkluderende skole. Der findes mange støtteordninger og pædagogiske tiltag til elever med særlige behov, og de er dybt forankret i skolen. Hver enkelt elev betragtes individuelt og skal have særlig opmærksomhed, som får ham / hende til at udvikle sig, folde sig ud i skolen og klare sig godt.

  Le Projet d’Accueil Individualisé er for elever, som har helbredsproblemer (allergi, astma, diabetes mv.). Der er oprettet et skriftligt dokument, som opsummerer den igangværende behandling og redegør for de nødvendige tiltag, som gør, at barnet kan følge sin skolegang under bedst mulige vilkår (behandlingsprogram, tilrettelæggelse af timer, dispensation fra deltagelse i visse aktiviteter og alternative aktiviteter).

  PPR er pædagogisk psykologisk rådgivning fra Frederiksberg Kommune. Det er muligt at kontakte PPR, hvis skolen eller forældrene bekymrer sig om en elev f.eks. i forhold til generel trivsel, læring, motorik eller sprog.

   

  Psykologerne, som er tilknyttet Prins Henriks Skole er:
  Cecilia Nysted (ceny01@frederiksberg.dk)
  Lina Mandersson (lima@frederiksberg.dk)

   

  Tale-høre-pædagogen, som er tilknyttet Prins Henriks Skole er:
  Sara Gryholdt Rasmussen (sara08@frederiksberg.dk).

   

  Hvis I har spørgsmål, eller hvis I ønsker at få et møde med PPR, venligst kontakt dit barns lærer vicerektor:
  Directrice.danoise@lfph.dk

  Læs mere her.

  Åben Anonym Rådgivning for børn, unge og deres forældre

  For familier, der har adresse på Frederiksberg, tilbyder Frederiksberg Kommune åben anonym rådgivning af børn, unge og forældre.

  Læs mere her.

  Le Programme Personnalisé de Réussite Éducative (Individuelt tilrettelagt plan til fagligt løft) er for elever, som har større indlæringsvanskeligheder, og som kan risikere ikke at have det forventede faglige niveau ved overgangen fra en del af skolen til den næste. Men det er også for elever som intellektuelt er forud eller har et stort potentiale.

   

  PPRE iværksættes af de pædagogiske teams. Der udarbejdes et dokument, som formaliserer og koordinerer de indsatser, som vurderes at ville kunne afhjælpe elevens vanskeligheder.
  Udarbejdelsen af planen foregår i flere trin: konstatering, hvor vanskeligheden kortlægges; svar, som peger på aktiviteter, læringssituationer, aktører; en evaluering og en status.

  Un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) sættes i værk for elever med fransk nationalitet, som har et handicap. Projektet giver mulighed for at afklare måder, eleven kan gå i skole på, i forhold til behov: en støtteperson, tilpasning af pædagogik og materialer mv.

  Undervisningsteamet i primaire har ansat to speciallærere, som hjælper de elever, som har store faglige vanskeligheder og/eller indlæringsvanskeligheder. Deres rolle er at hjælpe de berørte elever til at udvikle kompensationsstrategier, selvstændighed og til at fortsætte deres skolegang.


  Læsevejleder
  For elever, der taler dansk, har vores danske læsevejleder mulighed for at teste for ordblindhed fra 4. klasse.

  Kontakt dit barns hovedlærer eller dansklærer for mere information.

  Les Activités Pédagogiques Complémentaires (Faglig støtte / supplerende undervisning)

  Lærerne i primaire tilbyder eleverne differentieret undervisning tilpasset deres behov for at vække eller styrke glæden ved at lære. Lærerne kan på denne måde hjælpe eleverne, når de møder vanskeligheder i deres læring, støtte dem i deres arbejde eller foreslå en aktivitet inden for rammerne af skoleprojektet. Den supplerende undervisning finder sted før eller efter den almindelige undervisning.

  Til elever, som har vanskeligheder med at beherske det franske sprog, tilbyder Prins Henriks Skole timer i fransk som fremmedsprog (FLE) eller fransk som undervisningssprog (FLS), både i maternelle, élémentaire og secondaire. Det er uddannede lærere, som står for disse støttetimer, der foregår i små grupper.

  Plan d’Accompagnement Personnalisé henvender sig til elever, som har vedvarende faglige vanskeligheder på grund af en eller flere forstyrrelser, som er afdækket i psykologiske og / eller andre udredninger. For de elever er der tiltag af pædagogisk art, så de kan følge deres skolegang under bedst mulige vilkår. Hvis tiltagene ikke dækker behovet, bliver familierne til de franske elever henvist til MDPH (Maison départementale des Personnes Handicapées).

  Nogle lærere i secondaire tilbyder tutorat til elever, som har vanskeligheder i forhold til at organisere deres arbejde, eller hvis motivation er faldet. Denne støtte, som tager afsæt i elevens behov, kan være midlertidig eller mere langsigtet, og har til formål at hjælpe eleven til at blive mere selvstændig og til at klare sig godt i skolen.

  AVS / pædagogiske assistenter har til opgave at støtte elever med handicap eller som har indlæringsvanskeligheder til at blive mere selvstændige. De hjælper individuelt eller i grupper.
  Når elever støttes af en AVS / pædagogisk assistent er der fokus på:

  • Hverdagshandlinger
  • Adgang til læringsaktiviteter
  • Sociale og relationelle aktiviteter

  Indsatsen besluttes og evalueres på møder med undervisningsteamet (PPR).

  Trivselsgruppen på Prins Henriks Skole blev stiftet i 2011 og har til formål at sikre et positivt og trygt klima i skolen for at forhindre enhver form for diskrimination, mobning eller krænkende adfærd overfor alle på skolen. Trivselsgruppen, som består af frivillige ansatte, samarbejder med elever og lærere for at forebygge og håndtere de situationer, de møder. Trivselsgruppen tilrettelægger i begyndelsen af hvert skoleår “Trivselsugen”, hvor der sættes særligt fokus på elevernes respekt for sig selv og hinanden, på mobning og på alle former for afhængighed, alt sammen tilpasset elevernes alder.

   


  Præsentation

  Trivselsgruppen består af 7 personer. Hvert medlem repræsenterer en afdeling på skolen :

  1 pædagogisk medarbejder i pasningsordningen i Maternelle, 

  1 lærer fra Primaire, 

  1 en speciallærer, 

  1 pædagogisk medarbejder fra SFO, 

  1 lærer fra secondaire, 

  1 en medarbejder fra Vie Scolaire, 

  1 medarbejder fra omsorg / sundhed. 

   

  Procedure

  I tilfælde af en vanskelig situation henvender familien sig til barnets lærer. Trivselsgruppen bliver så kontaktet af læreren. Trivselsgruppen er til for alle børn og støtter dem med venlighed og neutralitet, uanset deres rolle. Det er i samarbejde og med åben dialog, at vi sammen finder en løsning.

   

  Læs mere om mobning

  https://www.friformobberi.dk

  https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr

  https://dcum.dk/artikler-og-debat/mobning-i-skolen

  https://www.skole-foraeldre.dk/

  https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying

  https://www.educnum.fr