Søg
Menu Søg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Close Icon

Send os en besked

Hvis du har nogle spørgsmål eller information som du gerne vil dele med skolen, udfyld venligst formularen.  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk
  Close Icon

  Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk

  Primaire

  ?> Hero Image

   

  I primaire er eleverne fra 2 år og 10 måneder til 10 år, de går i skole i et internationalt miljø og i en tryg ramme, som styrker læringen.
  Primaire er opdelt i to afdelinger: Maternelle, som tager imod børn fra 2 år og 10 måneder til 5 år, og élémentaire, hvor eleverne er 6 til 10 år.

  Maternelle

  I maternelle lægges fundamentet for læring, udvikling og gode faglige resultater i skolen

   

  I maternelle tilbyder vi et hyggeligt og trygt miljø med mange sprog, hvor børnene udfordres og beriges. Børnene er mellem 2 år og 10 mdr. og 5 år gamle og er opdelt i fire trin:

   

   

  TPS (Toute Petite Section) 3 år efter 1. januar
  PS  (Petite Section) 3 år før 1. januar
  MS (Moyenne Section) 4 år
  GS (Grande Section) 5 år

   

  Det pædagogiske team i maternelle har fokus på at styrke det enkelte barns læring og udvikling, både de motoriske færdigheder og de sociale og kognitive færdigheder.

  Klassernes størrelse og det daglige skema er udformet på en måde, som giver mulighed for at give opmærksomhed til den enkelte elev. Undervisningen, der bygger på de bedste værktøjer og ressourcer, er tilpasset det enkelte barns behov.

  Vi lægger vægt på elevernes trivsel ved at give dem tid til ro og hvile, og eleverne i Petite Section sover middagslur efter frokost.

   

  I maternelle er der også et bibliotek med bibliotekar, hvor børnenes bevidsthed i forhold til litteratur kan vækkes og styrkes og hvor de kan dykke ned til historier, som passer til deres alder. De kan også låne bøger med hjem og vise familien. Eleverne har adgang til en gymnastiksal og er med på mange udflugter: muséer, parker, teater, koncerter mv.

   

  Ligesom på de andre franske skoler i udlandet, får eleverne i maternelle på Prins Henriks Skole også undervisning i det lokale sprog, som her er dansk. Fra Petite Section lærer børnene enten sproget fra bunden eller bliver bedre til det gennem forskellige kreative og legende aktiviteter, som passer til deres alder og niveau.

  * Fra august 2024 får børnene 1 times engelsk om ugen for at styrke den sproglige mangfoldighed på Prins Henriks Skole.

  Ikke-fransktalende elever får støtte i fransk med en lærer, som underviser fransk som fremmedsprog. Herudover kan der tilbydes  individuel faglig støtte (APC) til børn i slutningen af skoledagen.

   

   

  I maternelle begynder skoledagen kl. 8.15 og slutter kl. 14.00. Skemaet her viser et eksempel på en almindelig dag for en elev i maternelle.

   

  8:15 Modtagelse i klassen
  8:30 Bevægelse
  9:00-10:00 Værksteder
  10:00-10:30 Frikvarter og Formiddagsmad
  10:30 Dansk
  11:00 Værksteder
  11:30 Frokost
  12:00 Frikvarter
  12:30 Stilletid
  12:45 Værksteder
  13:45 Historielæsning
  14:15 Skoledagen slutter
  1 time 1 time engelsk om ugen fra skolestart august 2024

   

  I maternelle lægger vi vægt på fem læringsområder:

   

  1. Styrke sproget i alle dets aspekter
  2. Handle, udtrykke sig og forstå gennem fysisk udfoldelse.
  3. Handle, udtrykke sig og forstå gennem kunstnerisk udfoldelse.
  4. Tilegne sig de første værktøjer inden for matematik.
  5. Undersøge verden

   

  Se nærmere beskrivelse af de færdigheder, vi arbejder med på eduscol.

  Elémentaire

  Den grundlæggende læring. At skabe en stærk base for viden og gode faglige resultater:

  Målet i élémentaire er at give eleverne en stor grundlæggende viden i at kunne læse, skrive, tælle, regne, løse problemer og tale flere sprog (fransk, dansk og engelsk), men også sociale kompetencer. Vi lægger også vægt på, at eleverne respekterer deres kammerater, så skolen kan finde sted i et imødekommende miljø, hvor eleverne lærer sameksistens i et internationalt miljø med mange sprog.

  Undervisningen er tilrettelagt af det erfarne og engagerede lærerteam, som har fokus på elevernes faglige resultater og deres trivsel.

   

  Målet i élémentaire er at give alle vores elever grundlæggende færdigheder i det franske og det danske sprog (læse og skrive) og i matematik (tælle, regne, løse opgaver), og sikre at læringen er tilpasset det enkelte barns rytme og behov. Vi har særligt fokus på at vække elevernes glæde ved læring og på, at de trinvist tilegner sig færdigheder og sprog, samt sociale kompetencer for at udvikle sig til at møde fremtidens verden.

   

  Eleverne i élémentaire har adgang til forskellige faciliteter af høj kvalitet: idrætsfaciliteter, bibliotek, lokaler indrettet til undervisning i IT. Forståelse for IT er også vigtigt for at kunne lære. Det bruges til at styrke tilpasningen til individuelle behov, men også til at støtte samarbejdet mellem eleverne, samtidig med at der også undervises i risici ved digitalisering og misbrug, så eleverne får viden om, hvordan de bedst forholder sig til deres digitale liv.

   


  På Prins Henriks Skole er det vigtigt for os, at eleverne lærer sprog, og at de fra 1.klasse får færdigheder på dansk og engelsk. Vi sætter fokus på mundtlighed, og eleverne deltager i projekter, hvor de netop udvikler deres sproglige færdigheder, som er brugbare og vigtige i verden i dag.

   

   

   

   

   

   

   

  Eksempel på et skema for en 4. klasse:

   

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
  8.00-9.00 Fransk Dansk Fransk Dansk Fransk
  9.00-9.35 Matematik Matematik Matematik Matematik Naturfag
  9.35-9.50 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter
  9.50-11.00 Fransk Fransk Fransk Fransk Fransk
  11.00-12.00 Frokostpause Frokostpause Frokostpause Frokostpause Frokostpause
  12.00-13.00 Engelsk Idræt Dansk Idræt Engelsk
  13.00-13.30 Billedkunst Historie-geografi
  Dannelse og medborgerskab (EMC)
  Billedkunst Matematik Billedkunst
  13.30-14.30 (14.00 om fredagen) Matematik Naturfag Historie-geografi
  Dannelse og medborgerskab (EMC)
  Historie-geografi
  Dannelse og medborgerskab (EMC)

  Eleverne fra 1. til 5.klasse tilegner sig grundlæggende viden og styrker deres færdigheder på fem områder, som udgør de overordnede mål (Le socle commun), inden for færdigheder og dannelse:

   

  • Sprog til at tænke og kommunikere med
  • Metoder og redskaber til at lære med
  • Almen dannelse af personen og borgeren
  • Naturlige kredsløb og tekniske kredsløb
  • Verdens mangfoldighed og menneskets aktivitet

   

  Fransk, matematik, historie-geografi og dannelse og medborgerskab, naturvidenskab og teknologi, idræt, billedkunst og naturligvis sprogene udgør de fag, eleverne arbejder med hver uge.

  Se læseplanerne i deres fulde længde på Eduscol.

  Mål og læseplaner for faget dansk

  Forældrefolder læsning 1., 2. og 3. klasse

  Forældrefolder læsning 4., 5. og 6. klasse

  Anbefalinger til frilæsning 3., 4. og 5. klasse

  Sprog i primaire

  På Prins Henriks Skole finder den meste undervisning sted på fransk. Undervisningen i andre sprog er en vigtig del af skoleprojektet, og vores elever i primaire bliver derfor undervist i dansk og engelsk med ugentligt timetal som vist i skemaet:

  DanskEngelsk
  Afdeling
  Toute Petite Section2t151t
  Petite section2t151t
  Moyenne section2t151t
  Grande section3t451t
  1. klasse3t1t30
  2. klasse3t1t30
  3. klasse3t2t
  4. klasse3t2t
  5. klasse3t2t


  Der er fokus på det mundtlige, så eleverne kan lære dagligdagssprog og kan komme til udtryk. 

  I dansk følges undervisningsministeriets fælles mål og læseplan for dansk.

  Formål i dansk: 
  Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

  Stk. 2. Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation.

  Stk. 3. Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

  Kilde: Dansk fællesmål

  Nyt i Primaire